Sleeping God / Spící Bůh

 

Sleeping God

Deep in the darkness of a soul
behind all the anger and spite
at the place where time has ceased
there an eternal lamp keeps lighting
as sleeping God – an eternal little flame
in the darkness its brightness disappears

Deep in the darkness of a soul
behind all the wrath and envy
at the place of supernatural beauties
there an eternal jewel lies
as sleeping God – endless wisdom
In the darkness his voice disappears

Deep in the darkness of a soul
behind all the hypocritical stupidity
there when reason dies and heart
judges us there an eternal gate stands
as sleeping God – eternal hope,
so find the key to open it on time

Spící Bůh

Hluboko v temnotách duše
za vší zlobou a záští
na místě, kde zastavil se čas
tam věčná lampa svítí
jak spící Bůh - plamínek věčný
V hlubinách ztrácí se jeho jas

Hluboko v temnotách duše
za vším hněvem a závistí
na místě neskutečných krás
zde věčný klenot skví se
jak spící Bůh - nekonečná moudrost
V temnotě ztrácí se jeho hlas

Hluboko v temnotách duše
za vší pokryteckou hloupostí
kde rozum umírá a srdce soudí nás
zde věčná brána stojí
jak spící Bůh - věčná naděje,
tak najdi klíč ať otevřeš ji včas

 

Album : Inspirations And Dreams
Hudba, arrange : Mandoria
Text : Daniel "Buri" Burger
Překlad : Martin Brňovják

Recording - Mix - Reamping - Mastering : studio MC-WORKS.cz © 2009 

Kde jsme


Soundcloud

Youtube

Bandzone

Facebook

Twitter

Archiv webu

 

Doporučujeme