Salt To The Wounds / Sůl do ran

 

Salt To The Wounds

Chain down the motives of reason
Heart burning deep inside
Grudge against all the injustice born
The feeling that you cannot hide

Paralysed
Bloodbath bound with a frown
Rough hand will not speak a decent language Slam the arguments down

Ride the wind of hate
Unleash the hidden spite
May anger guide your fate
The talk of the unbridled might

Ride the wind of hate
No room for stepping back
May nobody be saved
Prepare for the crushing attack

Ride the wind of hate
Unleash the hidden spite
May anger guide your fate
The talk of the unbridled might

Attack!

Blessed are the absent minded
For they will feel no remorse
To suffering deaf and blinded
Take the vengeful course

The eyes of the weak they tremble
Helpless they shake with fear
The fallen writhe in agony
Turn a blind eye and a deaf ear

Attack!

Salt to the wounds
Bring more pain
Earn your respect

Salt to the wounds
Bring more pain
The triumph of revenge
Salt to the wounds

Attack!

Sůl do ran

Spoutej pohnutky rozumu
Tvé srdce hoří hluboko uvnitř
Nenávist ke vší nespravedlnosti, kterou snášíš. Pocit, který již nemůžeš skrývat

Jsi paralyzován
S úšklebkem jdeš za krveprolitím
Drsné ruce nemohou mluvit jemným jazykem Udeř svými argumenty

Jeď na větru nenávisti
Rozpoutej skrytou zášť
Ať vztek řídí tvůj osud
Řeč nespoutané síly

Jeď na větru nenávisti
Není místo pro krok zpět
Nikdo nebude zachráněn
Připrav se na zdrcující útok

Jeď na větru nenávisti
Rozpoutej skrytou zášť
Ať vztek řídí tvůj osud
Řeč nespoutané síly

Útok!

Blahoslaveni duchem nepřítomní
Neboť je nebude trápit svědomí
Hluchý a zaslepený k utrpení
Vydej se na cestu k pomstě

Pohledy slabých se chvějí
Bezmocně se třesou strachy
Padlí se svíjejí v agónii
Nevidíš a neslyšíš

Útok!

Sůl do ran
Další bolest
Získej si respekt

Sůl do ran
Další bolest
Triumf pomsty
Sůl do ran

Útok!

 

Album : Inspirations And Dreams
Hudba, arrange : Mandoria
Text : Martin Brňovják
Překlad : Martin Brňovják

Recording - Mix - Reamping - Mastering : studio MC-WORKS.cz © 2009 

Kde jsme


Soundcloud

Youtube

Bandzone

Facebook

Twitter

Archiv webu

 

Doporučujeme