Belladonna / Belladonna

 

Belladonna

Belladonna, pretty maid,
you’re the best guide, everyone said
you are split in your own body
alienated from yourself.

You’re guiding me through my dreams
clad in darksome raiment, meseems
the voyage in time back and forth
reality alienated
in your magic it is enfolded.

The war vision – death – spirit theft
four crosses – the first on the left
brings the soul back from the hell
albeit their bodies have strange smell
and also in grey ash they were maimed

The death is coming closer
it is clad in a white raiment.
Belladonna, I can’t forget her
the clock hands do no movement.

The death is coming closer
it is clad in a white raiment.
My body is demanding me back
but my psyche descend, descend.

Belladonna atropine
Belladonna atropine

Belladonna

Beladono, krásná paní
provádíš mě po tvém kraji
sama v sobě rozdvojena
sama sobě odcizena

Provádíš mne jako ve snách
v temné roucho zahalena
cesta časem tam i zpátky
realita odcizena
kouzlem tvým je zahalena

Vize války, mrtvá těla
čtyři kříže - první zleva
přitahuje duši zpátky
tvář přítele a mé matky
v šedý popel, zohavena

Smrt přichází ke mně blíže
v bílé roucho zahalena
Beladona v mojí mysli
časomíra zastavena

Smrt přichází ke mně blíže
v bílé roucho zahalena
Tělo mě však volá zpátky
psychika jest roztroušena

Beladona atropina
Beladona atropina

 

Album : Inspirations And Dreams
Hudba, arrange : Mandoria
Text : Daniel "Buri" Burger
Překlad : Martin Brňovják

Recording - Mix - Reamping - Mastering : studio MC-WORKS.cz © 2009 

Kde jsme


Soundcloud

Youtube

Bandzone

Facebook

Twitter

Archiv webu

 

Doporučujeme