A Bridge To The Underworld / Most do podsvětí

 

A Bridge To The Underworld

Forever I may be drowned in darkness
now, in the unexpected moment where
undead souls wail in incessant torment
about the human woes in lonely sadness

Bestow on me, deafness - no more!
the murky fountain spews infernal roar
that leads me like a bridge to the
underworld and ​I’m not the one
who stands here anymore

Veil me in the funeral shroud
by evil fiendish chanting I am bound
I sign the eternal contract with blood
and pledge to the powers of underground
The earthly gilt like ashes falling down

Turns the flattery of the hypocrites
brow torn in deep by the thorny crown
soul cries in pain the rusty chain inflicts

The sceneries unseen now invite beckon
with evil fiendish chanting sound so bid
the human world your last goodbye and
plunge into the depths of underground

Your heart alarms me beating wild
with darksome viper’s venom stupefied
from darkness seeking thy redemption
forever shall we fall into damnation!

Most do podsvětí

Snad na věky utopen v temnotě
v tuto nečekanou chvíli
duše nemrtvých bez ustání kvílí
o bolestivé lidské samotě

Kéž hluchý jsem - tak dost!
zřídlo ďábelské chrlí dál
ponuré zvuky, jak do podsvětí most
již nejsem ten, kdo tu
před chvílí malou stál

Démonů temných astrální chóry
v smuteční róbu halí mě
ta síla do zatuchlé vábí mě nory
krví se upíšu věčné tmě
pozlátko světské se na popel rozpadá

Pokrytců chvalozpěv mění se obratem
v trnovou korunu co čela jim rozdrásá
spoutaná bolestně duše je okovem.

Démonů temných zběsilý rej
v prazvláštní láká krajiny
tak naposled teď světu sbohem dej
vcházíš do chřtánu ďáblovy rodiny

Tvé srdce jak na poplach zběsile bije
z temnoty hledáš vykoupení
jedem tě zmámila z podsvětí zmije
na věky jsme všichni zatraceni!

 

Album : Inspirations And Dreams
Hudba, arrange : Mandoria
Text : Daniel "Buri" Burger
Překlad : Martin Brňovják

Recording - Mix - Reamping - Mastering : studio MC-WORKS.cz © 2009 

Kde jsme


Soundcloud

Youtube

Bandzone

Facebook

Twitter

Archiv webu

 

Doporučujeme